69
   Wednesday
   88 / 71
   Thursday
   84 / 69
   Friday
   82 / 66