86
   Wednesday
   91 / 75
   Thursday
   88 / 74
   Friday
   89 / 73