45
   Wednesday
   63 / 55
   Thursday
   66 / 60
   Friday
   66 / 56